Dialooggroep Leefstijl presenteert haar visie

NIJKERK De dialooggroep Leefstijl presenteert op maandag 29 augustus als eerste dialooggroep zijn visie aan de gemeenteraad en het college. Deze presentatie is om 20.00 uur in het Bedrijfsrestaurant op de begane grond in het stadhuis.

De gemeenteraad heeft in maart 2016 besloten om een dialoog in de samenleving te organiseren, waarin inwoners en organisaties in gesprek gaan over de voorzieningen in de gemeente. Er zijn vijf groepen. In 2016: Leefstijl, Economie & bedrijfsomgeving. In 2017: Veiligheid & handhaving, Wonen & woonomgeving, Sociaal domein. Voor ieder thema wordt een grote groep inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemers uitgenodigd om mee te praten.

LEEFSTIJL De circa dertig inwoners en vertegenwoordigers vanuit sport, kunst en cultuur en preventieve gezondheid, hebben zich in drie bijeenkomsten gezamenlijk gebogen over kansen, ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van leefstijl.

De dialooggroep heeft elf onderwerpen benoemd en wil het accent leggen op vier. Ten eerste: persoonlijke ontwikkeling. Het faciliteren van de mogelijkheden tot ontplooiing van alle inwoners, op zowel sociaal, geestelijk, lichamelijk als maatschappelijk gebied. Daarnaast aandacht: (specifieke) groepen en individuen betrekken binnen desamenleving van Nijkerk om het meedoen te vergroten. De derde is verbinding: zoeken naar diverse relaties en samenwerkingsverbanden, waarbij elkaars activiteiten en initiatieven worden versterkt. Tot slot vitaliteit: het hebben van aandacht voor ontwikkelingen in de maatschappij die invloed hebben op geestelijk, lichamelijk, sociaal en maatschappelijk welbevinden.

De dialoogroep is benieuwd naar de reactie van de gemeenteraad en het college en hun eventuele tips. In september/oktober zal de dialooggroep zich vervolgens buigen over concrete voorstellen om de visie te realiseren. College en gemeenteraad nemen eind 2016 een beslissing over de visie en de uitwerking ervan.