• Harry Koelewijn

De Laak maakt plaats voor woningbouw

NIJKERKERVEEN Het evemenentencentrum De Laak in Nijkerkerveen maakt mogelijk plaats voor woningbouw.

Wijnand Kooijmans

 

Eigenaar van het pand is de Van den Tweel Groep. Zij hebben een verzoek ingediend bij de gemeente Nijkerk om de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken. Het college van burgemeester en wethouders is bereid aan dat verzoek mee te werken. Mede in relatie met de overige ontwikkelingen in Nijkerkerveen maar ook de overige kernen binnen de gemeente.

 

De huurder van het pand kwam recent in opspraak op verdenking van fraude met biermerken. Daarnaast is er al jaren onenigheid tussen de huurder en omwonenden. De laatsten geven aan met de nodige regelmaat overlast te ondervinden van het evenementencentrum. Onderzoek van de gemeente wijst uit dat aanpassingen nodig zijn om het huidige gebruik voort te zetten.