• Henry Hamstra

'Comité BBBB verontwaardigd over berichtgeving gesprekken college met samenleving'

NIJKERK Met stijgende verbazing, 'of liever gezegd teleurstelling en verontwaardiging', heeft het Comité BBBB kennis genomen van berichten in de pers waarin het nieuwe college inzake de financiële huishouding van de gemeente het volgende aangeeft: ,,Aan verdere bezuinigingen ter grootte van 500.000 euro is nog geen invulling gegeven. Daarvoor wil het college in gesprek met de samenleving. Dat zal nu snel moeten gebeuren, wil het college de resultaten verwerken in de begroting voor 2017."

Woordvoerder Nico Fiegen: ,,Het moet werkelijk niet gekker worden. Wij zaten recent aan tafel met wethouder Marly Klein, doen serieuze suggesties voor structurele bezuinigingen met betrekking tot de beoogde zwembadbouw (ook in de sfeer van de investering), krijgen diezelfde middag te maken met een eenzijdig persbericht vanuit de gemeente, reageren daar direct op, horen vervolgens niets meer van de wethouder of het college en dan lees je zoiets in de pers."

'Als Comité BBBB vinden we dit een vertoning waaruit blijkt dat de mooie woorden om met de samenleving serieus in gesprek te gaan door dit college nu al worden gelogenstraft', schrijft het comité in een persbericht. 'Het is makkelijk om met de mond en op het geduldige papier van alles te belijden, maar het is de kunst om dit in de praktijk ook daadwerkelijk op te pakken en burgers van Nijkerk niet in hun hemd te zetten, zoals wethouder Klein in ons geval doet. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat deze lijn in andere gevallen ook niet gevolgd gaat worden.'

Nico Fiegen: ,,Voor de samenleving is het te hopen dat het college deze werkwijze van wethouder Klein niet als maatstaf neemt, maar dat de wethouder op haar vingers wordt getikt. Zij schaadt namelijk de belangen van Nijkerk. Over het zwembad is inmiddels genoeg geschreven, het wordt tijd dat de gemeenteraad de wethouder maar eens gaat bevragen over de wijze waarop zij met initiatieven vanuit de samenleving, in dit geval de onze, omgaat. Om met het college te spreken zal dit nu snel moeten gebeuren anders kunnen de resultaten niet meer in de begroting 2017 worden verwerkt."

Label:

Zwembad