College wil groter zwembad dan budget toelaat

NIJKERK ,,Een nieuw zwembad, passend bij de ambitie van Nijkerk, is niet mogelijk binnen de financiële voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld.'' Dit meldt het college van b en w in een persbericht. Het college trekt deze conclusie na onderzoek naar de mogelijkheden die het beschikbare budget voor een nieuw zwembad biedt. ,,Het college wil graag dat er in Nijkerk een zwembad komt met meer kwaliteit dan binnen de huidige kaders mogelijk is en zal daarom de gemeenteraad alternatieve mogelijkheden voorstellen.''

De raad van de gemeente Nijkerk heeft op 23 december 2013 besloten dat er in Nijkerk op 1 januari 2018 een nieuw zwembad komt. De twee bestaande zwembaden, Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken, worden dan gesloten. Uitgangspunt voor de raad was verder dat er een substantieel financieel voordeel zou moeten ontstaan. De exploitatielasten van het nieuwe bad moeten lager zijn dan de exploitatielasten van de huidige twee baden. Het college heeft op basis van deze uitgangspunten 'uitgebreid onderzoek' gedaan naar de mogelijkheden en de conclusie is dat het nieuwe zwembad dan alleen kan bestaan uit een zes baans wedstrijdbad. Varianten met een acht baans wedstrijdbad of met een apart doelgroepenbad bleken te duur. Het mogelijke nieuwe zwembad zou dan geen apart bad met extra warm water voor bijvoorbeeld baby's, peuters of ouderen hebben.

Zo'n zwembad is volgens het college onvoldoende voor Nijkerk. Het college heeft de raadsleden geïnformeerd over deze stand van zaken. Het college zal de mogelijkheden verkennen die meer passen bij de ambitie van Nijkerk en die op korte termijn aan de gemeenteraad voorleggen, zo wordt gemeld in het schrijven aan de pers.

Label:

Zwembad