College: gevarieerde woningbouw op terrein de Globe

HOEVELAKEN Op de braakliggende locatie van de voormalige basisschool de Globe komt woningbouw. Het college vindt dit de meeste geschikte nieuwe invulling van het terrein. De voorkeur van het college gaat uit naar een plan met ook sociale huurwoningen, aangezien hier een groot tekort aan is in Hoevelaken.

De locatie de Globe in Hoevelaken ligt sinds 2014 braak. Woningbouw is de meest in de omgeving passende én betaalbare oplossing, volgens het college. Het afgelopen jaar heeft zij plannen ontwikkeld voor woningbouw op het Globe-terrein aan de J.J.A. Goeverneurlaan. De voorkeur gaat daarbij uit naar een scenario waarbij er twee twee-onder-een-kappers, een vrijstaande woning en zeven sociale huurwoningen komen. Met name de sociale huurwoningen zijn voor het college belangrijk, omdat er in Hoevelaken ruim tweehonderd sociale huurwoningen te weinig zijn en er hiervoor weinig andere plannen op stapel staan. ,,Verder past dit plan goed in de omgeving en voldoet aan de voorwaarde dat het financiële opbrengsten heeft."

Op basis van de bijeenkomsten met de bewoners is ook een tweede scenario uitgewerkt. Dit scenario heeft vier vrijstaande woningen en een twee-onder-een-kapper. Ook dit is een scenario dat past in de omgeving en het is financieel aantrekkelijk. Dit plan, zonder sociale huurwoningen, heeft de voorkeur van de omwonenden. Dat is gebleken uit de drie bewonersavonden die het college heeft georganiseerd. Omwonenden vinden sociale huurwoningen niet passend op deze locatie.

Het college legt het voorkeursscenario met twee twee-onder-een-kappers, een vrijstaande woning en de zeven sociale huurwoningen voor aan de gemeenteraad, die er een besluit over neemt.