Bibliotheek helpt bij inburgeringsexamen

13-07-2017, 13:00 | Lezersnieuws | Meta Dekker

Oefenen voor het inburgeringsexamen kan nu ook in de bibliotheken van Nijkerk en Hoevelaken. Op de computers kan een speciale training gedaan worden.

Mensen die van buiten Europa naar Nederland komen en hier mogen blijven, zijn verplicht om binnen 3 jaar Nederlands te leren en de maatschappij te leren kennen. Ze gaan hiervoor naar een inburgeringscursus en moeten een examen afleggen. De inburgeringscursus wordt in Nijkerk gegeven door Landstede en door het TIP College.

Het programma van de bibliotheek is geen vervanging van de inburgeringscursus, maar een extra hulpmiddel ter voorbereiding op het examen.

Wat biedt de bibliotheek?

Het computerprogramma bestaat uit twee onderdelen:

Het leren van het Nederlands op A2 niveau. Het gaat hierbij om luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Het tweede onderdeel van het programma is kennis van de Nederlandse maatschappij. Dit programma bevat verschillende onderdelen, zoals Werk en inkomen, Omgangsvormen, Gezondheid en Onderwijs. Als deze onderdelen voldoende zijn doorgenomen, kan een proefexamen worden gemaakt.

Beide programma's kunnen individueel of onder een begeleiding van een taalvrijwilliger gedaan worden. Voor het oefenen is een koptelefoon met microfoon nodig. Deze is te leen bij de bibliotheek. Het gebruik van de computer en de koptelefoon zijn gratis.

Wilt u komen oefenen voor het inburgeringsexamen of kent u mensen die dit willen? Kom langs bij de bibliotheek Nijkerk of neem contact op met Meta Dekker, 033-2450014.